Generalforsamling

2. marts 2015 - 8:56

Årets generalforsamling holdes i Høsterkøb forsamlingshus den 24.03 fra kl. 19.30 – 22.00.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I HØSTERKØB GRUNDEJERFORENING

TORSDAG DEN 24. MARTS 2015 – KL. 19.30

I HØSTERKØB FORSAMLINGSHUS

 

I HENHOLD TIL § 11 I FORENINGENS LOVE:

 

DAGSORDEN:

01.

VALG AF DIRIGENT

02.

BERETNING OM FORENINGENS TILSTAND OG VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

03.

INDKOMNE FORSLAG

04.

FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

05.

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

06.

VALG TIL BESTYRELSEN

07.

VALG AF REVISOR

07.

EVENTUELT

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes venligst senest den 20.03.11 fremsendt til:

L. Boe Hansen – Høsterkøb Byvej 7 – 2970 Hørsholm. E-mail: lbh@c.dk

Med venlig hilsen
Høsterkøb Grundejerforening
p.b.v.

L. Boe Hansen
formand

FORENINGENS FORMÅL.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Høsterkøb lokalområde i Rudersdal Kommune samt sikre at intentionerne i den bevarende lokalplan for Høsterkøb i videst muligt omfang bliver respekteret, således Høsterkøb også i fremtiden kan forblive ’en bevaringsværdig landsby af særlig kulturhistorisk værdi’.

Det er frivilligt at være medlem af Høsterkøb Grundejerforening, hvor opbakningen gennem årene har været nærmest optimal.

VALG TIL BESTYRELSEN

Vi har behov for kandidater til grundejerforeningen bestyrelse, hvor der er nogle pladser, som skal udfyldes.

Bestyrelsen arbejder med en række sager, som naturligvis direkte eller indirekte relaterer sig til formålsparagraffen. Helt kort og i vilkårlig rækkefølge kan nævnes:

Kontakt til medlemmer af kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Rudersdal Kommune
Byggesager som berører områder indeholdt i lokalplanen for Høsterkøb
Vej- og trafikforhold
Institutionerne i Høsterkøb – især bevarelse af Høsterkøb Skole
Miljø og natur i og omkring lokalplanens område
Relationerne til andre foreninger og organisationer i vort lokalområde
Kontakt til myndigheder, organisationer eller selskaber, som har betydning for Høsterkøb – f. eks. kommunikation, offentlig transport etc.
Vedligeholdelse af offentlige arealer i og omkring Høsterkøb
Deltagelse i relevante møder og arrangementer i f. eks. kommunalt regi
Vedligeholdelse af foreningens hjemmeside
Foreningens økonomi

Det skulle glæde os meget at få nye medlemmer af bestyrelsen. Kandidater kan kontakte formanden L. Boe Hansen – 45812423/40312101 for nærmere information etc.

Nuværende bestyrelse:

L. Boe Hansen – formand – Niels Christian Frydendahl – Erik Jensen – Troels Gunnergaard

Jesper Winther Andersen – suppleant.

PÅ GENSYN TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 24.03.2015

 

Tags: